QTS delme tesisinde vulkanize contalar (200° C) presten bir taşıma bandı verilir ve sonra otomatik olarak bir işleme sistemiyle bir delme tertibatına ulaştırılır. Delmeden sonra, bir tampon mesafesinden kontrol işi yerine geçilir. Burada parçaları taşırken yığılma olmaması gerekir.